Analiză de Risc

Serviciul de consultanta are scopul de a alege solutiile optime care sa vina ca raspuns la cerintele de securitate ale clientului si este prioritar in implementarea serviciilor de securitate.

Cine realizeaza analiza de evaluare a riscului la securitate fizica?
Specialistii Prodbac Security Services identifica riscurile, analizeaza datele referitoare la diferite aspecte ce tin de securitatea clientului urmand sa recomande masurile necesare privind controlul si prevenirea riscurilor.

CE SERVICII INCLUDE O EVALUARE DE RISC COMPLETA?

  • Evaluarea riscului prin intermediul chestionarului specializat de securitate;
  • Audit de securitate;
  • Dezvoltarea politicilor si procedurilor de securitate;
  • Propunerea solutiilor de securitate;
  • Management de proiect;
  • Management de proiect;
  • Evaluari de riscuri si documente specifice pentru sanatatea si siguranta muncii;
  • Instruirea personalului in materie de securitate

Analiza de risc la securitatea fizica a unitatilor constituie o metoda complexa si eficienta de analiza si evaluare in vederea stabilirii unor masuri de control si diminuare a riscurilor, vulnerabilitatilor si amentintarilor, monitorizarea constanta a nivelurilor de risc prin reiterarea periodica a evaluarii de risc si alocarea eficienta a resurselor in vederea mentinerii sub control a potentialelor riscuri care au fost tratate anterior prin diminuarea sau suprimarea acestora in urma implementarii metodelor recomandate.

Totodata, analiza de risc la securitatea fizica a unitatilor are si rolul de a oferi informatiile necesare la elaborarea studiului de impact si la fundamentarea Planului de continuitate a activitatii, prin identificarea riscurilor cu care acestea se confrunta si la evidentierea riscurilor critice pentru care unitatea urmeaza sa dezvolte masuri de prevenire si diminuare a impactului.

Analiza de risc la securitatea fizică se materializează prin documentaţia întocmită în cadrul procesului standardizat de management al riscului, prin care se determină, în mod dinamic, măsurile necesare şi aplicabile pentru încadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile.

ETAPELE ANALIZEI DE RISC

1. ÎNTÂLNIREA CU CLIENTUL
Efectuarea unei intalniri pentru stabilirea detaliilor preliminare privind analiza de risc la securitatea fizica
2. SEMNARE DOCUMENTE
Semnarea Acordului de Confidentialitate si a Contractului de prestari servicii
3. STABILIREA PARAMETRILOR
Definirea parametrilor care pot genera riscurile la securitatea fizica a unitatii
4. DOCUMENTATII
Stabilirea detaliilor si a documentatiei necesare pentru efectuarea analizei de risc
5. IDENTIFICARE RISCURI
Identificarea riscurilor si vulnerabilitatilor la adresa obiectivelor, bunurilor, valorilor si personalului
6. INTOCMIREA SI VALIDAREA RAPOARTELOR
Intocmirea raportului de evaluare si a grilei de evaluare, insusirea si aprobarea acesteia de catre conducatorul unitatii
7. IMPLEMENTARE MASURI SUPLIMENTARE
Implementerea eventualelor masuri suplimentare de securitate propuse in urma efectuarii analizei de risc